WATAWAT


WATAWAT - FLAGS AND SYMBOLS OF THE PEARL OF THE ORIENT SEAS

WATAWAT AY ISANG WEB SITE NG MGA WATAWAT AT SAGISAG, NAKARAAN AT KASALUKUYAN NG PILIPINAS BAWAT PAHINA AY PAPURI SA PERLAS NG SILANGAN AT SA KANYANG MGA MAMAMAYAN.

WATAWAT (FLAG ) IS A WEB SITE ON FLAGS AND SYMBOLS, PAST AND PRESENT OF THE PHILIPPINES.
THESE PAGES ARE A TRIBUTE TO THE PEARL OF THE ORIENT SEAS AND ITS PEOPLE.

" Working on the flag "

Marcela Agoncillo, her daughter Lorenza Agoncillo and Delfina Herbosa de Natividad, niece of Jose' Rizal working on: " The sun and stars", the first national flag of the Philippines.

For contacts , suggestions and corrections write to:

Copyright paopadd 2008